fbpx

Taal

nl Nederlands
✔️ Sportiviteit ✔️ Veiligheid ✔️ Fun
nl Nederlands

Lesreglement

AANSPRAKELIJKHEID

1. Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. De tennisvereniging en de trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster bij de tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

2. De leerling kan lessen niet overdragen aan derden.

TENNISLES AFSPRAKEN

3. Een lesuur bestaat uit 50 minuten passend binnen een uur

4. Als een training niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer, zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd. Wanneer er geen vervanging mogelijk is, zal de training worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is zal een passende regeling worden getroffen.

5. Jeugdtrainingen gaan altijd door. Bij slecht weer zal de training in de hal plaatsvinden. Mocht dit door een evenement in de hal niet mogelijk zijn dan wordt de training ingehaald.

MEDEDELINGEN TENNISLESSEN

6. Mededelingen over trainingen zijn te vinden via de website van www.sportkampenvansportivun.nl

7. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een leerling en de training wordt niet ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.

8. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

9. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met de beheerder, of de banen bespeelbaar zijn.

10. Bij twijfel over doorgaan van de lessen dient de leerling zelf contact op te nemen met de eigen trainer of het clubhuis. De verantwoordelijkheid hierover ligt dus bij de leerling.

INDELING TENNISLESSEN

11. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met eenieders voorkeur.

12. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. (niveau, leeftijd, etc.) Indien nodig kan de tennisschool besluiten hiervan af te wijken om toch een groep te kunnen vormen. Er zijn tarieven voor groepen van 4, 5 en 6 kinderen en voor 7,8 en 9 kinderen.

13. Sportivun behoudt zich het recht voor om trainingsgroepen vast te stellen, variërend van 4 tot 10 personen, zonder overleg vooraf.

14. Tennislessen worden gegeven volgens het lesdataschema. Eventuele veranderingen hierin zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de cursisten. De lesdataschema wordt zo vroeg mogelijk gecommuniceerd maar bij voorkeur twee weken voor aanvang.

15. Er kan alleen les gegeven worden aan de leden van de vereniging, tenzij expliciet vooraf anders overeengekomen. Kinderen kunnen eventueel trainingen starten en later lid worden.

16. Tennislessen voor de leden van de vereniging zullen worden verzorgd door daarvoor aangewezen clubtrainers.

ALGEMENE BEPALINGEN

17. Prijswijzigingen voorbehouden.

18. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, zullen de algemene voorwaarden van Sportivun aanvullen. Als dat niet het geval is beslist Sportivun, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

 

Met vriendelijke groet,


Het Sportivun Tennisteam

0
  0
  Jouw aanbod
  Jouw aanbod is leegGa terug naar het aanbod
  Chat openen
  Hallo,
  Waar kunnen wij je mee helpen?